Radia Endpoint Manager

   

IBM zEnterprise

   

 

 

 

 
 

Avansert Endpoint Management
Automatisert SW-distribusjon til alle type klienter – Windows, Linux, IOs og Android, med ett og samme verktøy og minimal administrasjon.

   

CDS går i bredden med IBM Power
Vi utvider vårt IBM-engasjement og tilbyr hele produktporteføljen til IBM Systems.

     
  Radia endpoint