Avtrykk

Avtrykk

 

Dette imprint ble sist oppdatert den 30/10/2023.

Eieren av dette nettstedet er:

Commercial Data Servers AS
Brobekkveien 80 – 0582 Oslo
Norge
E-post: post@cds.no
Telefonnr: +472337000
MVA ID: 979308744

Juridisk(e) representant(er) for Commercial Data Servers AS:

Frode Trøan

1. Generelt

1.1 Vi er registrert på Brønnøysundregisteret med lisens- eller registreringsnummeret:

979308744

Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd.

2. Følgende informasjon er obligatorisk i henhold til tysk lov.

2.1 Die Eigentumsanteile der Gesellschaft (Aktienkapital), die von ihr ausgegeben wurden:

NOK 2 800 000