HCL BigFix

IT-industriens ledende plattform for håndtering av endepunkter .

About

Kostnadseffektiv løsning som er enkel å drifte

HCL BigFix er en sikkerhets- og administrasjonsløsning for å styre og drifte alle typer endepunkter i virksomheten, uavhengig av om det er stasjonære eller bærbare datamaskiner, om det er klienter eller servere, om det er mobiltelefoner eller nettbrett eller om det er fysiske eller virtuelle enheter.

HCL BigFix kan installeres lokalt som en on premise-løsning, eller den kan leies som en tjeneste av CDS. IBM BigFix kan knyttes opp mot skytjenesten MaaS360 om det skulle være ønskelig.

HCL BigFix har støtte for de fleste plattformer: Windows klienter og servere, Linux, AIX, CentOS, Debian, HP-UX, Mac OS X, RedHat Linux, Solaris, SUSE Linux, Ubuntu, og VMWare ESX Server.

HCL BigFix er en enhetlig plattform som gjør det mulig for virksomheter å ikke bare håndtere kjente trusler, men også å raskt sette inn tiltak der angrep skjer.

HCL BigFix versjon har også større for Modern Client Management, herunder autopilot og automatick patching i Web-GUI.

Effektiv patch management

Omfattende kartlegging av programvare

Rask oversikt over tilkoblede datamaskiner

Kontroll av etterlevelse av sikkerhetspolicier

Distribusjon av OS- og programvare

HCL BigFix Lifecycle

Plattformuavhengig løsning som gir en enhetlig håndtering av  endepunkter i sann tid uten forsinkelser. Produktet  inkluder håndtering avkartlegging av IT-ressurser tilkoblet nettverket,  distribusjon av programvare og OS-distribusjon, fjernbetjening av endepunkter, og kontroll av  strømforbruk

HCL BigFix Inventory

Effektivt verktøy for å kart-legge hva som finnes av installert programvare, datamskiner i nettverket og perifert utstyr for øvrig. Med BigFix Inventory kan organisasjon til enhver tid kontrollere at bruk av installert lisensiert programvare er korrekt i henhold til lisensavtaler.

HCL BigFix Compliance

å Modulen har støtte for mange ulike benchmarks for å kontrollere at virksomheten etterlever gjelder sikkerhetspolicier. Modulen har støtte forbenchmarks utgitt av CIS, STIGA, USGCB og PSI CSS. Den har også samt støtte for å konfigurere sikkerets-innstillinger fotløpende.

HCL BigFix Modern client management

Modern mangement kan legges til alle moduleri BigFix. Modulen gir tilgang tilå rulle ut endepunkter over-the-air. Modulen gir også støtte for utrulling MDM policier, distribusjon av modern opsjoner som låsing av utstyr og wiping. Gir dyper innsikt i Windows 10 klienter og MAC-klienter.

TESTIMONIALS

Hørt og sagt om HCL BigFix

BigFix’s return on investment (ROI) was not even questioned because it was clear that BigFix’s efficient patching capabilities would improve their overall security posture over what SCCM was delivering

Donald Moss

Technical Advisor BigFix Team

This first major release of BigFix, under HCL ownership, demonstrates that HCL is ready to invest and that it understands what’s needed to ensure BigFix can continue to discover, analyze, manage, and secure the modern, rapidly changing, endpoint landscape,

Dave Gruber

Senior ESG Analys