TJENESTER

Sikker, forutsigbar og kostnadseffektiv drift krever en helhetlig tilnærming

En god strategi bak håndtering av bedriftens klienter og servere er viktig for oppnå stabil drift og for å redusere de totale IT-kostnadene.

CDS har over 20 års erfaring med implementasjon, driftsbistand og rådgivning av endpoint management-systemer for store offentlige og private virksomhet med egen IT-avdeling.

CDS har en helhetlig tilnærming til Endpoint Management for å være den strategiske partneren som tilbyr rådgivning, implementasjonsstøtte, verktøy og driftstøtte til kundens endepunkter. Våre seniorkonsulenter og systemarkitekter innehar de høyeste sertifiseringer innenfor sine respektive fagfelt og har jobbet med noen av de største virksomhetene i landet – Telenor, Statkraft, Harald A. Møller, Hydro, Aker Kværner, NSB med flere.

Vi er behjelpelig med å automatisere driften av dataparken, slik at kundens verdifulle IT-personell i stedet kan bruke sin tid til fremoverlente og spennende oppgaver – fremfor å drive brannslukking og foreta repetitive gjøremål.

La oss hjelpe med å identifisere og løse problemene før brukerne dine oppdager dem.

Sikkerhet

Vi ser en trend der dataangrep blir mer og mer sofistikerte og hvor tapene kan bli store – når bedriften blir rammet av driftsavbrudd, utpressing og industrispionasje. Vi jobber sammen med ditt firmas sikkerhetsavdeling for å sikre bedriftens klienter, servere, mobiltelefoner og annet utstyr. Dette gjør vi ved hjelp av patching, penetrasjonstesting, rådgivning og implementasjon av best-practises og policies. Våre konsulenter har lang erfaring i arbeid med sikkerhet, og innehar oppdaterte sertifiseringer.

Etterlevelse av lisensavtaler

Underlisensiering kan bli dyrt – men det kan også overlisensiering. Våre verktøy monitorerer programvarebruken og måler denne opp mot gjeldende lisensiering. Vår rådgivning og hjelp gir kunden ikke bare sikkerhet mot å være riktig lisensiert – vi kan også, som en nøytral tredjepart, tilby rådgivning og forecasting for fremtidige lisensbehov. Selv om compliance tradisjonelt brukes opp mot lisenser, kan CDS også fungere som mellommann for å revidere og monitorere etterlevelsen av forpliktelser mellom to parter. Dette kan for eksempel dreie seg om sikkerhets¬bestemmelser, policies eller andre bestemmelser som involverer bedriftens endepunkter og bruk av disse.

Avdekkede sårbarheter

Å ‘finne nåla i høystakken’ er et velkjent begrep, og meget relevant når vi snakker om data-parker med tusenvis av komponenter. Vi kan Big Data, og bistår med forecasting, analyser, strategisk planlegging og sårbarhetstesting av endepunktene. CDS kan hjelpe med å forutse fremtidige behov, og gi råd om hvordan best møte disse.

Operasjonalisering

Drift og automatisering av store maskinvareparker har i over 20 år vært vårt bread and butter. CDS sørger for at kundens endepunkter er oppdaterte, sikre, oppe og tilgjengelige i størst mulig grad. Vi jobber for høyest mulig tilgjengelighet og brukertilfredshet og beste økonomi for våre kunder. Vår lange erfaring med store virksomheter har lært oss å jobbe på tvers av avdelinger og fagfelt. Vi samarbeider med kundens tekniske stab og ledelse, og håndterer ulike plattformer og enhetstyper. CDS hjelper med å automatisere virksomhetens drift av servere, klienter, mobiltelefoner, terminaler og andre IoT-enheter.

Distribusjon av programvare og sikkerhetsoppdateringer

Våre ingeniører har bred erfaring og kompetanse på å pakke og distribuere programvare. Distribusjon av OS-image og applikasjoner fra et punkt til mange tusen endepunkter er vår spesialkompetanse. Alt kan i teorien pakkes og installeres hvor som helst når som helst, selv om det krever avanserte tilpasninger.

Automatisert drift av klienter og servere

Etterlevelse av lisensavtaler

Kartlegge sårbarheter og sikkerhetstrusler

Kostnadseffektiv drift og vedlikehold

Helhetlig tilnærming