IBM SYSTEM

CDS er eneste IBM Norge business partner på System Z

Fra Amdahl til System Z

Den amerikanske datamaskinprodusenten Amdahl etablerte seg i Norge 1972. Da selskapet besluttet å ta i bruk alternative distribusjonsmodeller i de ‘små’ landene, valgte CDS i 2000 å ta over kompetanse og kundeforpliktelser fra det norske datterselskapet – for å bygge et norsk kompetansehus for forretningskritisk informasjonsbehandling. Ettersom det var i stormaskinmiljøet vi hadde våre røtter og det var der vi hadde vår kompetanse søkte vi og i 2000 ble CDS IBM Business partner på System Z og lagring.

CDS har som forretningsidé å levere infrastruktur og tjenester til profesjonell, forretnings­kritisk databehandling til ledende it-miljøer i Norge. CDS har lange tradisjoner i service og vedlikehold, og besitter bred kompetanse innen stormaskindrift med tilhørende infrastruktur.

CDS viderefører arven fra Amdahl, med solid lagrings- og stormaskinkompetanse komplettert med omfattende kompetanse på åpne systemer og lagringsnettverk. Dette gjør CDS til et kompetansesenter for løsninger innenfor stormaskin og åpne systemer, og ikke minst for helhetlige sentraliserte løsninger der begge verdener spiller sammen.

IBMs flaggskip innen servere kjennetegnes av en maskin som aldri stopper, skalerbarhet og 40 års erfaring med virtualisering og konsolidering. Benyttes i Norge av både store og mindre offentlige og private bedrifter og etater.
System z kan i dag tilby egne dedikerte prosessorer for databaser og Linux som bidrar til et nytt og mye lavere prisnivå for å benytte denne suverene plattformen.

IBM og CDS tilbyr System z konfigurert med nødvendig maskin- og programvare for Linux, priset på et nivå som gjør virtuelle servere på System z til kanskje de rimeligste servere på markedet.

z/VM er benyttet på IBMs stormaskiner nesten like lenge som stormaskinene har eksistert. Etter at IBM annonserte virtuelle linux servere på System z har imidlertid z/VM blitt mer populært og aktuelt enn noensinne. z/VM benyttes for å opprette nye servere, og en ny server kan opprettes på 2 minutter. Ennå bedre er det at servere som ikke lenger er i bruk kan fjernes og ressursene blir tilgjengelige for nye oppdrag. IBM annonserte i 2006 et program for å forenkle og forbedre administrasjonsverktøy på System z. Det ble satt av 100 millioner USD, og i dag fremstår System z med et moderne grafisk verktøy.

De enkelte virtuelle servere oppfattes av brukeren som en hvilken som helst server, og kan kobles sammen i nettverk. Disse nettverkene er imidlertid også virtuelle og benytter såkalte ’hypersockets’ for å snakke sammen. Hypersockets benytter memory som kanal, og dette betyr nettverk med memory speed.

CDS ble etablert i Norge i år 2000

CDS er IBM business partner på System Z

IBM System Z er innovasjon og kontinuietet

IBM LinuxONE - Stormaskin designet for Linux OS

IBM Power Systems - Når ekstrem ytelse kreves

IBM Flash System

IBM Quantum

Sagt om IBM stormaskin

It’s not easy to remember, but IBM was the computer industry when I was growing up. You loved ’em. You hated ’em. You knew what they were doing. They had set a standard for mainframes.

Bill Gates

Microsoft

Cloud computing didn’t kill the mainframe. The disruptive technology did, however, cause the mainframe to evolve. You could say the mainframe has changed it into a different beast.

David Hardimand

SVP at CA Technologies, Inc.