Growtechbolaget Blue Barricade kommer med sin nya produkt att kunna göra upp till 1 000 transaktioner per sekund eller 80 miljoner transaktioner per dygn. Via Blue Barricades globala Embedded System Agreement (ESA-avtal) med IBM anpassas blockchain-acceleratorn till IBM Mainframe z/OS och IBM LinuxONE Enterprise-processor. Styrkan ligger i en algoritm för att synkronisera gamla och nya system.

Blue Barricade nosar på globalt bank-id